ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2017

Because in your dreams, every detail matters... we have a plan!!!

Το αρχικό πλάνο των εκπαιδεύσεων του 2017 είναι έτοιμο! Ευκαιρία να κάνετε τον προγραμματισμό σας από τώρα, ώστε να παρακολουθήσετε τις εκπαιδεύσεις που σας αφορούν. Ακόμη περισσότερα σεμινάρια ετοιμάζονται, γι΄αυτό ... Stay Tuned for more!